Gönüllü Ol!

Gönüllü Kimdir?

Gönüllü, toplumsal hayatta herhangi bir karşılık ya da çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri ve kaynaklarını kullanarak bir işi yapmayı kendiliğinden talep eden ve üstlenen kişidir. 

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb. durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. 

Gönüllüler bir sivil toplum kuruluşuna düşünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluşturma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler. 

Gönüllü ve sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkiyi tesis ederken iki tarafın birbirini iyi tanıması, potansiyelin tesbit edilmesi ve o doğrultuda değerlendirilmesi gereklidir. Bunun sonucunda kuruluş, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırken, gönüllü ise kendini geliştirme imkanı bulacaktır. Bunlara dikkat edildiği takdirde karşılıklı tatmin ve memnuniyet sağlanır. 

Gönüllülerin varlığı, adil ve demokratik bir toplum altyapısını oluşturmak için gereklidir. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma ürettiği faydadır.

Gönüllüde Aranan Özellikler


  • GÖNÜLELİ Gönüllüsü, her durumda Nebevi ahlakın gerektirdiği usulü bilir ve ona göre hareket eder.
  • GÖNÜLELİ Gönüllüsü, etrafındaki her türlü değeri tebliğ, ahlaki gelişme, insani yardım ve dayanışma için yönlendirir.
  • GÖNÜLELİ Gönüllüsü, GÖNÜLELİ’nin misyonuna hizmet eden her türlü çalışmayı teklif eder ve bu çalışmalarda İGÖNÜLELİ&#39nin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde görev alır.
  • Tüm bunlarla birlikte GÖNÜLELİ Gönüllüsü aşağıdaki ahlaki prensipleri ilke edinir.

SABIR

ŞEFKAT

MERHAMET

YARDIMSEVERLİK

MÜSAMAHA

ÜMİTVAR OLMAK

ÜMİT BAHŞETMEK

ADAM KAZANMA GAYRETİ

TEVAZU

ÖRNEK YAŞAYIŞ

ALLAH İÇİN SEVMEK

DUA ETMEK

Gönüllülerin Çalışma Alanları

Aşağıdaki hizmet alanlarından herhangi birinde veya birkaçında gönüllü olarak görev alabilir ve bu yolla çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Bağış Çalışmaları

Gönüllüler; GÖNÜLELİ’nin bütün faaliyet, kampanya ve projeleri için GÖNÜLELİ’nin bilgisi ve çalışma prensipleri çerçevesinde bağış arttırmaya yönelik çalışabilir ve yapılacak faaliyetler için kaynak oluşturma yoluna gidebilirler, Bu amaca yönelik olarak geniş çaplı organizasyonlar dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilirler. (Örnek: Proje tanıtım programları, kampanya ve projelere fon bulma organizasyonları vb,)

AcilYardım ve Afet Hizmetleri

Gönüllüler; savaş, işgal, çatışma, doğal afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar vb, gibi sebeplerle oluşan kriz hallerinde yapılan acil yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alabilirler. Afete hazırlık aşamasında, krizlerde kriz bölgesinde saha çalışmaları ve operasyonun yürütüldüğü merkezdeki kriz yönetimi çalışmalarında, kriz sonrası dönemde iyileştirme faaliyetlerinde çalışmalarımıza destek verebilirler, (Örnek: Sağlık hizmetleri, çadır kentlerin kurulması-işletilmesi, yardım malzemesi dağıtımı vb,)

ManeviDestek Hizmetleri

Gönüllüler; başta kriz bölgelerinde yapılan çalışmalar olmak üzere tüm faaliyet bölgelerinde ulaşılan kişilere manevi destek çalışmalarında yer alabilirler, Bu gönüllüler insanlara bulundukları şartlarda manevi ve teskin edici destek vermenin dışında muhtaçların tespitinde, yardımların temin edilmesi ve ulaştırılmasında, mülteci kamplarında, yetimhanelerde vb, alanlarda çalışabilirler.

BasınTanıtım Hizmetleri

Gönüllüler; GÖNÜLELİ’nin yapmış olduğu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda duyurulmasında çalışabilir, bu vesile ile iyiliğin ve yardımlaşmanın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilirler, Gönüllüler; GÖNÜLELİ’nin kurumsal tanıtımını, kampanya ve projelerini, düzenleyecekleri etkinliklerle kamuoyuna aktarabilirler; faaliyetlerle ilgili medya yoluyla ya da yüz yüze iletişim yöntemi ile ulaşılabilecek herkese çeşitli vesilelerle ulaşarak hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilirler.

İnternet Hizmetleri

Gönüllüler; GÖNÜLELİ’nin yapmış olduğu faaliyetleri internet alanı üzerinden çeşitli şekillerde destekleyebilirler, (Örnek: Bannerların yaygınlaştırılması, web site tanıtımı, e-gruplarda ve diğer internet ortamlarında kampanya ve proje tanıtımları, internet üzerinden yürütülen diğer faaliyetlere destek olunması vb.)

Eğitim Hizmetleri

Gönüllüler; GÖNÜLELİ’nin tüm faaliyetlerinde -ilgili alana dair eğitim almış olmak kaydıyla- Gönüleli’nin eğitim gönüllüsü olarak hizmet verebilirler.

Destekleyici Hizmetler

Gönüllüler, yukarıda belirtilen hizmet alanları dışında destekleyici hizmetler çerçevesinde de çalışabilirler:

a) Danışmanlık: Danışman olarak görev yapan konusunda uzman gönüllüler, planlanan/uygulanan faaliyetler ve hizmet alanlarında yol gösterici fikirlerini bizlerle paylaşarak çalışmalarımıza destek olabilirler.

b) Tercüme: Tercüman olarak görev yapan gönüllüler, GÖNÜLELİ’nin sürdürdüğü tüm proje ve faaliyetler ile tercüme gerektiren (yazılı/sözlü çeviri) her türlü çalışmaya destek verebilirler.

c) Ofis Hizmetleri: Ofis hizmetlerinde görev alan gönüllüler, ihtiyaç halinde ofis içerisinde yürütülen işlerde profesyonel çalışanlara destek olabilirler.

d) Teknik Hizmetler: Teknik hizmet gönüllüleri, teknik uzmanlık veya yeterlilik gerektiren her alanda (bilgisayar programı yazılımı, mühendislik, grafikerlik, bakım-onarım vb,) ihtiyaç durumunda destek verebilirler.

e) Lojistik Destek Hizmetleri: Gönüllüler, faaliyetlerin gerçekleşmesinde mekan sağlayarak, araç temin ederek, kamera ve fotoğraf makinesi gibi imkanlarını tahsis ederek vb, şekillerde destek olabilirler.