Teşkilat

TEŞKİLAT NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR

 

TEŞKİLAT

 

 

 1. Teşkilat, gayeye ulaşmak için yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun, güven veren, samimi ve dürüst insanlardan kurulmalıdır.
 2. Kurulan teşkilatta hiyerarşik yapı esastır. İşlerin yürütülmesinde bu kurala önem verilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır.
 3. Teşkilatta birlik, beraberlik ve disiplin içinde huzurlu çalışma şartları hazırlanmalıdır.
 4. Teşkilatta herkes yetki ve sorumluluklarını bilmeli, görevini bir ibadet aşkı ile yerine getirmelidir.
 5. Başarının temeli iş bölümüdür. ADAMA GÖRE İŞ DEĞİL, İŞE GÖRE ADAM TAYİN EDİLMELİDİR.

 

 

TEŞKİLATLANMA PRENSİPLERİMİZ:

 

 

 • Teşkilatlar, insanlığın dünya ve ahiret kurtuluşu ve Müslümanların ümmet birliği içerisinde ve şuurunda organize olmasını sağlar.
 • Bu nedenle insan aileden hilafete kadar ehl-i sünnet çizgisinde bulunan kurum ve kuruluşlara üye olması gerekir.

 

 

AMACIMIZ:

 

 

Başta kendimiz, ailemiz, komşularımız, uzak-yakın akrabalarımız, köyümüzden ilçemize, ilçemizden ilimize, ilimizden ülkemize, ülkemizden dünyada insana yaraşır ve yakışır bir şekilde yaşayıp yaşatmak, insanlığın dünya ve ahiret kurtuluşunu sağlamaktır, bunun için diyoruz ki; İNSANLARIN AHİRETİNİ DÜŞÜNMEK İNSANLARA VERİLEN EN BÜYÜK DEĞERDİR

 

Bu nedenle Derneğimizin en önemli görevi; İMAN, İBADAT, MUAMELAT VE AHLAKİ hususlarda başta ülkemizi ve tüm dünyayı yaşanılabilir, örnek bir ülke, ümmet birliği sağlanmış huzurlu bir dünya haline getirmektir.

 

Bu sonuca kendiliğinden ulaşılamaz. Kâinatta hiçbir şey tesadüf değildir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır(Hadisi Şerif ). Başarılı olmak iseBİRLİKTE PLANLI VE DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE MÜMKÜNDÜR.

 

 

Teşkilat mensuplarımızın başarı için teşkilatlanma alanında ihmal etmemeleri gereken bir takım prensipler vardır.

Bu prensipler:

 

 

 1. ANLAMAK
 2. GEREKLİ GÖRMEK
 3. İNANMAK
 4. HAZIRLIK YAPMAK
 5. KADRO KURMAK
 6. KİTLELERE HİTAP ETMEK
 7. MENFİ OLAYLARDAN ETKİLENMEMEK
 8. KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK
 9. NİHAİ HEDEFİMİZİN ÜMMET BİRLİĞİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK

 

 

 1. ANLAMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda yaptığımız işin ne olduğunu anlayıp anlatmamız gerekiyor.
 2. GEREKLİ GÖRMEK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anladığımız işi gerekli görmemizi anlayıp, anlatmamız gerekiyor.
 3. İNANMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz işimize inanmayı anlayıp, anlatmamız gerekiyor.
 4. HAZIRLIK YAPMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inandığımız işimize mutlaka hazırlanmak, gerekliliğini anlayıp anlatmamız gerekiyor. Bu hazırlık merhaleleri:

 

 

 • İLMİ HAZIRLIK: ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR
 • RUHİ HAZIRLIK: GECE YÜRÜYÜŞÜ GEREKİYOR
 • BEDENİ HAZIRLIK: KILIK KIYAFET VE YEDİKLERİMİZE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR
 • MADDİ HAZIRLIK: MALİ İŞLER KOMİSYONU OLUŞTURMAK GEREKİYOR

 

 

 1. Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz yürekten inanıp hazırlandığımız işimizi mutlaka bir kadro eliyle yürütülmesi hususunu çok güzel anlayıp anlatmamız gerekmektedir. Aksi takdirde kadrosuz yapılan çalışma ferdi ve fevri olur. Bu şekilde yapılan çalışmalar, teşkilatlanmaya çok büyük zarar verir. KADRO+ MEKÂN+ GÖREV TAKSİMATI= BAŞARI

 

 1. Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlık yaptığımız, görev taksimatı yaparak oluşturduğumuz kadrolarımızın mutlaka usul üzere kitlelere ulaşması gerekiyor. Bu gerekliliği anlayıp anlatarak halk içinde Hak ile beraber olmayı temin etmemiz elzemdir. USULSÜZ VUSUL OLMAZ!

 

 1. MENFİ OLAYLARDAN ETKİLENMEMEK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlandığımız, samimi kadrolar ile kitlelere hizmet götürdüğümüz bir çalışma, tabii ve doğal olarak dâhili ve harici bir takım olumsuz etkenlerin olacağı bilinen bir durumdur. Bu durum karşısında:

 

 • GIYBET ETMEMEK
 • GIYBET ETTİRMEMEK
 • SÖZ TAŞIMAMAK
 • SÖZ TAŞIYANI DİNLEMEMEK
 • ÇEKİŞMEMEK
 • ÇEKİŞTİRMEMEK, hususlarının çok gerekli olduğunu anlayıp anlatmalıyız.

 

 1. KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlandığımız, samimi kadrolarla kitlelere usul üzere planlı programlı, disiplinli hizmet eden ve bu hizmette her türlü olumsuzluklara rağmen mukavemetli olmanın şartlarını yerine getiren teşkilatların, bu çalışma ile iletişimde çevreden etkilenmeden kendi işini yapmasının, gerekliliğini anlayıp anlatmalıyız. Çünkü hedefe ulaşmak için, belirlediğimiz gündem çerçevesinde yürümek zorundayız.

 

 • BAŞKALARININ OYUNCAĞI OLMAYACAĞIZ
 • HERKESLE İRTİBATLI OLACAK AMA KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

 

 1. NİHAİ HEDEFİMİZİN ÜMMET BİRLİĞİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarımızda, anlayıp yürekten inandığımız, hazırlandığımız samimi kadro ile kitlelere usul ile ulaşırken meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı mukavemet gösterip herkes ve kesim ile konuşan ama sadece kendi işine bakan bir teşkilatın, hiçbir zaman ümmet birliğinin sağlanması yeryüzünde Allah’ın (c.c) hükmünün hâkim olması hedefinden ayrılmamayı, çok güzel bir şekilde anlayıp sürekli anlatmak elzemdir.

 

TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN TAKİP EDECEĞİ MERHALELER:

 

 1. TANIŞMA
 2. KAYNAŞMA
 3. ANLAŞMA
 4. PAYLAŞMA

 

 1. TANIŞMA:       Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarımızda mensuplarımızın ilk takip ve dikkat edeceği husus; muhatabı tanımak ve ona güzel muamelede bulunmak.
 2. KAYNAŞMA:    Tüm teşkilatlarımızda ikinci merhale, tanışıp güzel merhalede bulunduğumuz muhatabımıza görevlerini kolaylaştırıp değer vermeliyiz.
 3. ANLAŞMA:      Üçüncü merhale, tanışıp kaynaştığımız muhataplarımızla yakınlık gösterip, temel özellik ve hislerine hitap etmeliyiz.
 4. PAYLAŞMA:     Dördüncü merhale, tanışıp kaynaşıp, anlaştığımız muhataplarımızla müşterek noktalarımızı tespit ederek muhataplarımızı görevlendirerek görev paylaşımına geçmeliyiz.

 

Teşkilat mensuplarımızın başarı için teşkilatlanma alanında ihmal etmeyecekleri hususlar vardır. Bu hususlar;

 1. SADAKAT
 2. SABIR
 3. ŞEFKAT VE MERHAMET
 4. AF VE MÜSAMAHA
 5. ÜMİTVAR OLMAK, ÜMİT BAHŞETMEK
 6. ADAM KAZANMA GAYRETİ
 7. TEVAZU
 8. ÖRNEK YAŞANTI
 9. UZLET
 10. ALLAH İÇİN SEVMEK, ALLAH İÇİN BUĞZETMEK
 11. DUA

 

 1. SADAKAT:  Tüm teşkilatlarımızda niyet, amel ve söz birliği olmalıdır
 2. SABIR:       Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırla birleşmeli
 3. ŞEFKAT VE MERHAMET: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabır, şefkat ve merhametle birleşmeli
 4. AF VE MÜSAMAHA: Tüm teşkilatlarımızda sadakat ve sabır, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha ile birleşmeli
 5. ÜMİT VAR OLMAK VE ÜMİT BAHŞETMEK:  Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek ile birleşmeli
 6. ADAM KAZANMA GAYRETİ: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek, adam kazanma gayreti ile birleşmeli çünkü tüm hizmetler insanı kazanmak için.
 7. TEVAZU: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek, adam kazanma gayreti tevazu ile birleşmeli
 8. ÖRNEK YAŞANTI: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek, adam kazanma gayreti, tevazu örnek yaşam ile birleşmeli
 9. UZLET: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek, adam kazanma gayreti, tevazu örnek yaşam ve uzlet ile birleşmeli
 10. ALLAH İÇİN SEVMEK, ALLAH İÇİN BUĞZETMEK: Tüm teşkilatlarımızda, sadakat ve sabırlı, şefkat ve merhamet, af ve müsamaha, ümit var olmak ve ümit bahşetmek, adam kazanma gayreti, tevazu, örnek yaşam, uzlet ve Allah için sevmek, Allah için buğzetmekle birleşmeli. TÜM BUNLARDA DUA İLE BİRLEŞMELİ.

 

TEŞKİLATIN UNSURLAR:

Teşkilatın tanımında belirtilen ana unsurları teker teker izah etmek gerekir.

 1. GAYE UNSURU: Gayemiz insanlığın dünyevi uhrevi kurtuluşudur. Bunun için herkes var gücüyle çalışmalıdır.
 2. PLAN: Planlanan işleri uygulanabilir bir şekilde düzenleyerek yazılı hale getirmektir.
 3. PROGRAM: Planlanan işlerin kimler tarafından nerede, ne zaman ve hangi vasıtalarla yapılacağını tespit etmektir.
 4. TEŞKİLAT KADEMELERİ: Genel başkandan üyeye kadar kurulmuş olan kademelerden ibarettir.
 5. BİRARAYA GELEMK: Yönetim kurullarının belirli aralarla yapılan toplantılarda bir araya gelmesidir. Bu toplantılarda istişare ile karar alınır, alınan kararı icra etmek için görev taksimatı yapılır. Görev yerinde ve zamanında tatbik edilir. Bunun için il, ilçe, belde ve mahallelerde haftalık ve aylık toplantıların eksiksiz zamanında yapılması gerekir.
 6. VASIFLI İNSAN: Eğitilmiş insan demektir. Eğitilmiş insanda niçin çalıştığını, çalışıp ne yapacağını, çalışmayı nasıl yapacağını iyi bilen ve onu yapan insan demektir.

SAĞLAM DUVAR, SAĞLAM TUĞLA İSTER….!!

 1. YETERLİ SAYIDA İNSAN: En üst kademeden itibaren en alt kademeye kadar yönetim kurullarında belirtilen sayılarda eksiksiz toplanması ve çalışır halde olmasıdır. Çalışmalarını ihmal edenlerin yerlerine eksiksiz olmaması için( teşkilat görevlileri) atanır.

Yukarıda belirtilen teşkilat unsurlarının tam olarak gerçekleşebilmesi için aşağıdaki başarının temel esaslara uygun olarak bu çalışmaların yürütülmesi gerekir.

 

 

TEŞKİLATÇILIĞIN TEMEL ESASLARI

 1. TEŞKİLAT
 2. PLANLAMA
 3. KOORDİNASYON
 4. KONTROL
 5. ÜRETİM
 1. TEŞKİLAT:

1.  Gayeye ulaşmak için yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun, güven veren ve dürüst insanlardan kurulmalıdır.

2. Teşkilatta hiyerarşik yapı esastır. Bu kurala önem verilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır.

3. Teşkilatta birlik, beraberlik ve disiplin içinde huzurlu çalışma ortamları hazırlanmalıdır.

4. Teşkilatta herkes yetki ve sorumluluklarını bilmeli, görevini bir ibadet aşkıyla yerine getirmelidir.

5. Teşkilatta başarının temeli; iş bölümüdür. Görev taksimatı yapılırken ADAMA GÖRE İŞ DEĞİL, İŞE GÖRE ADAM TAYİN EDİLMELİDİR.

 1. PLANLAMA:

1. Planlama; neyin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden istişare ile kararlaştırılmasıdır.

2. Planlama; teşkilat mensupları ve başkan için risk ve belirsizlikleri en aza indirmede yardımcı olur.

3. Planlama; işlerin kontrolünün elde tutulmasında, etkili ve sağlıklı karar verilmesinde en önemli adımdır. Sonucu BAŞARIDIR.

4. Planlama yaparken muhtemel problemleri ve öncelikli hedefleri tespit ederek, uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümleri ortaya koymaktır.

C. KOORDİNASYON:

 1. Koordinasyon; kurulan ve çalışmaya başlayan teşkilatın bütün kademeleri arasında uyum sağlamaktır.
 2. Koordinasyonun ihmali uyumsuzluğu, uyumsuzluk çatışmayı, çatışma ise çözülmeyi getirir. Koordinasyonu sağlayacak olan da başkandır.
 3. Koordinasyonda en önemli husus; TEŞVİK, CESARET VE MAHARETLERİN geliştirilmesi, göreve başlanması ve görevde süreklilik esastır.
 4. Koordinasyonda görevlerin bilinmesi, beceri ve maharetlerin geliştirilmesi, göreve başlanması ve görevde süreklilik esastır.

D. KONTROL

 1. Kontrol; Planlanan faaliyetler ile elde edilen sonuçların aynı olup olmadığının belirlenmesidir.
 2. Başkan gerçekleşmeyen hususları tespit eder, onları gidermeye çalışır verimli ve etkin olmak için tüm tedbirleri alır.
 3. İhmal edilen kontrol, yapılan planların gerçekleşmesine mani olduğu gibi, hedefleri yakalamayı da geciktirir.
 4. Bütün bu çalışmaların doğru ve tam olarak rapor edilmesi ile bu raporların, zamanında ilgili makamlara ulaştırılması esastır.

FAALİYETTE BAŞARI: Problemi bilmek, teşhis etmek, çözümü ortaya koymak ile uygulamanın planlanması ve bu planın titizlikle uygulanmasına bağlıdır.

 1. ÜRETİM:
 1. Hizmet kalitesini artıracak liyakatli adamlar yetiştirmek
 2. Bu kişiler vasıtasıyla, gönüllü tebliğciler oluşturmak

Teşkilat, planlama, koordinasyon, kontrol ve üretimde başarılı olmanın sırrı; başkanın isabetli ve etkili karar vermesine bağlıdır. Karar verme alternatifler arasında en verimli olanı seçmektir. İhmal edilen ve zamansız verilen karar, teşkilatın başarısını azaltacaktır.

UNUTULMAMASI VE İHMAL EDİLMEMESİ GEREKENLER

 • Teşkilat gönüllülerini teşkilata ve kaidelere teşvik ediniz,
 • Teşkilatı disiplin ve düzene sokunuz,
 • Planlama teşkilatın bel kemiğidir, planlamayı başaramazsanız başarısızlığı planlamış olursunuz,
 • Faaliyetlerinizi hedeflerinize yaklaştırınız,
 • Uyumsuzlukları ortadan kaldırınız ve uzlaştırıcı fikirler ile dernekleri birbirine sevdiriniz,
 • Düşününüz ve düşünceye açık olunuz, Baskıya değil prensiplere boyun eğiniz.